Để đáp ứng nhu cầu học tập liên tục, nâng cao trình độ và mong muốn làm việc trong lĩnh vực thiết bị y tế. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế Bình Dương phối hợp Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung