Thông tin tuyển sinh ngành Hướng dẫn du lịch (Hướng dẫn viên, Nghiệp vụ du lịch) – Bậc Cao đẳng

///Thông tin tuyển sinh ngành Hướng dẫn du lịch (Hướng dẫn viên, Nghiệp vụ du lịch) – Bậc Cao đẳng

Thông tin tuyển sinh ngành Hướng dẫn du lịch (Hướng dẫn viên, Nghiệp vụ du lịch) – Bậc Cao đẳng

2020-01-15T13:50:59+07:00 March 19th, 2018|Cao đẳng, Quản trị KD - DL & Th.trang|

NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

NGÀNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC GIA

Mã ngành: 6810103

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân thực hành

Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên

Tổ hợp môn xét tuyển: Khối A (Toán, Lý, Hóa), Khối B (Toán, Hóa, Sinh)

  • Mô tả về ngành:

Ngành Hướng dẫn du lịch là ngành đào tạo hướng dẫn viên chuyên nghiệp, làm việc trong các công ty lữ hành, điểm du lịch. Theo học ngành Hướng dẫn du lịch người học sẽ được đào tạo kiến thức chuyên môn về hướng dẫn du lịch, thuyết minh du lịch, được tham gia các chuyến dã ngoại và các chuyến du lịch dài ngày. Ngoài ra, khi học ngành này người học còn được trang bị những kiến thức về du lịch lữ hành, marketing du lịch, tổ chức sự kiện… Đây là ngành rất thích hợp cho những người đam mê những chuyến đi, thích trải nghiệm về thiên nhiên, đất nước và con người.

  • Nhiệm vụ chủ yếu của ngành

Người làm ngành Hướng dẫn du lịch có các nhiệm vụ chủ yếu: hướng dẫn du lịch, thuyết minh du lịch, du lịch lữ hành, có kỹ năng tổ chức, điều hành bộ phận hướng dẫn và tham gia tập huấn, hướng dẫn tại các doanh nghiệp lữ hành và các tổ chức liên quan, có kỹ năng thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lí thông tin để ứng dụng đánh giá các vấn đề nảy sinh trong hoạt động lữ hành.

  • Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp

Đối với cơ sở kinh doanh du lịch: công ty lữ hành, khu du lịch, điểm du lịch
+ Hướng dẫn viên du lịch
+ Thuyết minh viên tại điểm
Đối với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch
+ Chuyên viên các phòng và trung tâm trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Quy hoạch tài nguyên du lịch, Nghiệp vụ du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch)
+ Chuyên viên các phòng và trung tâm thuộc huyện (Phòng Văn hóa, Thông tin)

Chọn Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung là sự lựa chọn đúng đắn của bạn!