11 02, 2020

Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn – Bậc cao đẳng – Khoa Hóa – Tài nguyên và Môi trường

2020-06-17T09:25:46+07:00February 11th, 2020|Cao đẳng, Hóa - Sinh|

NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Mã ngành: 6810207 [...]

1 03, 2018

Ngành Sinh học ứng dụng (Ứng dụng công nghệ cao cho nông nghiệp) – Bậc cao đẳng

2019-02-15T10:50:11+07:00March 1st, 2018|Cao đẳng, Hóa - Sinh|

NGÀNH SINH HỌC ỨNG DỤNG (ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO [...]