19 07, 2020

Học gì không lo thất nghiệp trong giai đoạn Cách mạng Công nghiệp 4.0

2020-07-19T22:16:58+07:00July 19th, 2020|Bạn nên chọn nghề gì?, Cơ khí, Điện & Tự động hóa, Điện tử - Tin học, Quản trị KD - DL & Th.trang, Tin hướng nghiệp|

Học gì và làm gì đây khi tình trạng thất [...]

1 06, 2020

Chương trình đào tạo ngành Hướng dẫn du lịch (Hướng dẫn viên, Nghiệp vụ du lịch) – Bậc Cao đẳng

2020-12-29T09:56:33+07:00June 1st, 2020|Cao đẳng, Quản trị KD - DL & Th.trang|

NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH NGÀNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC [...]

11 02, 2020

Chương trình đào tạo ngành kinh doanh thương mại – Bậc cao đẳng – Khoa QT-DL-TT

2021-03-16T07:52:51+07:00February 11th, 2020|Cao đẳng, Quản trị KD - DL & Th.trang|

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI Mã ngành: 6340101 Bậc đào [...]

15 02, 2019

Chương trình đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Bậc cao đẳng – Khoa QT-DL-TT

2021-03-16T07:52:19+07:00February 15th, 2019|Quản trị KD - DL & Th.trang|

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG [...]

4 05, 2018

Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn – Bậc cao đẳng – Khoa QT-DL-TT

2021-03-16T07:52:08+07:00May 4th, 2018|Cao đẳng, Quản trị KD - DL & Th.trang|

NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Mã ngành: 6810201 Bậc đào [...]

1 03, 2018

Ngành Thiết kế đồ họa – Bậc cao đẳng – Khoa Quản trị – DLịch – TTrang

2021-01-04T16:23:25+07:00March 1st, 2018|Cao đẳng, Quản trị KD - DL & Th.trang|

NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Mã ngành: 6210402 Bậc đào tạo: [...]

Go to Top