1 06, 2020

Ngành Hướng dẫn du lịch (Hướng dẫn viên, Nghiệp vụ du lịch) – Bậc Cao đẳng

2020-06-12T13:38:14+07:00June 1st, 2020|Cao đẳng, Quản trị KD - DL & Th.trang|

NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH NGÀNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC [...]

15 02, 2019

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Bậc cao đẳng – Khoa QT-DL-TT

2020-02-17T08:58:15+07:00February 15th, 2019|Quản trị KD - DL & Th.trang|

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG [...]

1 03, 2018

Ngành Thiết kế đồ họa – Bậc cao đẳng – Khoa Quản trị – DLịch – TTrang

2020-02-11T14:02:19+07:00March 1st, 2018|Cao đẳng, Quản trị KD - DL & Th.trang|

NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Mã ngành: 6210402 Bậc đào tạo: [...]