24 02, 2020

Ngành Lắp đặt và bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo – Bậc trung cấp – Khoa Điện và Tự động hóa

2020-02-24T07:35:23+07:00February 24th, 2020|Trung cấp|

NGÀNH LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG [...]

21 02, 2020

Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn – Bậc Trung cấp – Khoa Hóa – Tài nguyên và môi trường

2020-05-12T17:52:54+07:00February 21st, 2020|Trung cấp|

NGÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN Mã ngành: 5810207 Hệ đào [...]

2 03, 2018

Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa – Bậc Trung cấp – Khoa Hóa – Tài nguyên và môi trường

2020-02-21T17:04:37+07:00March 2nd, 2018|Trung cấp|

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA Mã ngành: 5510907 [...]

2 03, 2018

Ngành Kiểm nghiệm môi trường, thực phẩm, mỹ phẩm – Bậc Trung cấp – Khoa Hóa – Tài nguyên và môi trường

2020-05-12T15:14:45+07:00March 2nd, 2018|Trung cấp|

NGÀNH KIỂM NGHIỆM MÔI TRƯỜNG, THỰC PHẨM, MỸ PHẨM (HÓA [...]