28 05, 2020

Ngành Gia công kim loại tấm, Gia công kết cấu thép – Bậc Trung cấp – Khoa Cơ khí

2020-06-12T14:15:26+07:00May 28th, 2020|Cơ khí, Trung cấp|

NGÀNH GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP, KIM LOẠI TẤM NGÀNH [...]

24 02, 2020

Ngành Lắp đặt và bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo – Bậc trung cấp – Khoa Điện và Tự động hóa

2020-06-16T16:11:30+07:00February 24th, 2020|Trung cấp|

NGÀNH LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG [...]

21 02, 2020

Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn – Bậc Trung cấp – Khoa Hóa – Tài nguyên và môi trường

2020-06-16T16:21:26+07:00February 21st, 2020|Trung cấp|

NGÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN Mã ngành: 5810207 Hệ đào [...]

Go to Top