Thông báo đào tạo, cấp giấy chứng nhận, thẻ an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

///Thông báo đào tạo, cấp giấy chứng nhận, thẻ an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

Thông báo đào tạo, cấp giấy chứng nhận, thẻ an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

2018-03-12T00:00:00+00:00 March 12th, 2018|Sơ Cấp Ngắn hạn, Tuyển sinh|

Căn cứ NĐ44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-ATLĐ ngày 13/4/2015 của Cục trưởng Cục An toàn lao động về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa (Nay là Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung)
Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung liên tục mở các khóa “Huấn luyện an toàn – Vệ sinh lao động ” cụ thể như sau:
1. Đối tượng huấn luyện:
– Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động
– Nhóm 2: Người làm công tác An toàn – Vệ sinh lao động
– Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT- VSLĐ
– Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3
– Nhóm 6: Các An toàn, vệ sinh viên.
2. Thời gian đào tạo: Theo quy định tại nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016
3. Nội dung đào tạo: Theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ – CP ngày 15/5/2016.
(Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị sẽ khảo sát và xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, sát với thực tế).
Kết thúc khóa huấn luyện học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động, thẻ an toàn lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ – CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ
4. Thời gian và địa điểm học:
– Thời gian: Thứ 7 và CN hàng tuần hoặc theo lịch của đơn vị đề nghị.
– Địa điểm: Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung hoặc theo yêu cầu của đơn vị
5. Thủ tục nhập học:
– 02 ảnh 3 x 4 cm
– 01 CMND/ Hộ chiếu (phô tô công chứng)
7. Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo Thường xuyên – Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung;
– Địa chỉ: 261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên;
– Điện thoại: 0257.3838.241, hotline: 0914280779
Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung rất mong nhận được sự phối hợp của quý Cơ quan, doanh nghiệp.