Ngành Quản trị khách sạn – Bậc cao đẳng

///Ngành Quản trị khách sạn – Bậc cao đẳng

Ngành Quản trị khách sạn – Bậc cao đẳng

2019-02-15T14:28:17+00:00 May 4th, 2018|Cao đẳng, Quản trị KD - DL & Th.trang|

NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Mã ngành: 6810201

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân thực hành

Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên

Tổ hợp môn xét tuyển: Khối A (Toán, Lý Hóa), Khối A1 (Toán, Lý, Anh), Khối D1 (Toán, Văn, Anh)

  •  Mô tả ngành Quản trị khách sạn:

Ngành “Quản trị khách sạn” là ngành thực hiện các công đoạn phục vụ khách trong khách sạn từ hoạt động lưu trú đến hoạt động ăn uống và các dịch vụ bổ sung khác khi khách lưu trú tại khách sạn; quản lý, tổ chức hoạt động của từng bộ phận phục vụ như: bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, bộ phận bàn, bộ phận bar, bộ phận nhân sự, bộ phận marketing; quản lý, tổ chức kinh doanh khách sạn đạt hiệu quả.

  •  Các nhiệm vụ chủ yếu của ngành:

Để thực hiện được công việc quản lý khách sạn, người làm việc cần phải có kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ lưu trú như: Nghiệp vụ lễ tân, Nghiệp vụ buồng phòng; về Nghiệp vụ phục vụ ăn uống như: phục vụ bàn, bar; kiến thức chung về quản trị nhân sự, quản trị chất lượng dịch vụ, hoạt động marketing của khách sạn.

  •  Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí từ phục vụ đến quản lý tại các khách sạn trong nước hoặc nước ngoài. Cụ thể như: làm nhân viên lễ tân, nhân viên phục vụ buồng; nhân viên phục vụ bàn, nhân viên pha chế, Trợ lý giám đốc khách sạn, giám đốc khách sạn và các cơ sở lưu trú khác.

Chọn Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung là sự lựa chọn đúng đắn của bạn!