THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG

(Áp dụng từ ngày 09/01/2022)

 

 

STT Mã ngành Tên ngành

đào tạo

Tên văn bằng Chương trình

đào tạo

Nghề

trọng điểm

1  6520227 Điện công nghiệp Kỹ sư thực hành Xem Quốc tế
2 6510304 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử Kỹ sư thực hành Xem
3  6520205 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Kỹ sư thực hành Xem KV Asean
4  6510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Kỹ sư thực hành Xem
5  6510202 Công nghệ ô tô Kỹ sư thực hành Xem
6  6520123 Kỹ thuật Hàn công nghệ cao – Giảm 70% học phí Kỹ sư thực hành Xem KV Asean
7  6520121 Gia công cơ khí chính xác – Giảm 70% học phí Kỹ sư thực hành Xem Quốc tế
8  6520225 Điện tử công nghiệp Kỹ sư thực hành Xem Quốc gia
9  6480202 Công nghệ thông tin (Kỹ thuật lập trình phần mềm)  – Chuẩn Quốc gia  Kỹ sư thực hành Xem Quốc gia
10  6510902 Đo đạc nhà đất, công trình và bản đồ Kỹ sư thực hành Xem
11  6510401 Kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm và mỹ phẩm Kỹ sư thực hành Xem
12  6810103 Hướng dẫn du lịch (Hướng dẫn viên, Nghiệp vụ du lịch) Cử nhân thực hành Xem Quốc gia
13  6810205 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Cử nhân thực hành Xem
14 6340301 Kế toán thương mại và dịch vụ Cử nhân thực hành Xem
15 6810201 Quản trị khách sạn Cử nhân thực hành Xem
16 6340101 Kinh doanh thương mại (Mở mới) Cử nhân thực hành Xem
17 6210402 Thiết kế đồ họa Cử nhân thực hành Xem
18 6810207 Kỹ thuật chế biến món ăn Cử nhân thực hành Xem
19 6520270 Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo Cử nhân thực hành Xem

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG

Nơi khởi đầu sự nghiệp vững chắc của bạn!