Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Bậc cao đẳng

///Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Bậc cao đẳng

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Bậc cao đẳng

2019-02-15T14:29:02+00:00 February 15th, 2019|Quản trị KD - DL & Th.trang|

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Mã ngành: 6810205

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân thực hành

Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên

Tổ hợp môn xét tuyển: Khối A (Toán, Lý Hóa), Khối A1 (Toán, Lý, Anh), Khối D1 (Toán, Văn, Anh)

  • Mô tả về ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống:

Ngành “Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống” là ngành phục vụ và tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống trong các nhà hàng, quán ăn và các cơ sở phục vụ ăn uống khác. Người học sẽ được đào tạo chuyên sâu kiến thức và kỹ năng các nghiệp vụ phục vụ trong nhà hàng, kiến thức và kỹ năng của người làm việc công tác quản lý trong nhà hàng.

  • Các nhiệm vụ chủ yếu của ngành:

Để thực hiện được công việc Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, người làm việc cần phải có kiến thức, kỹ năng về tâm lý khách du lịch; nghiệp vụ phục vụ bàn, bar; marketing trong nhà hàng; tổ chức sự kiện; quản lý chất lượng dịch vụ; quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh và phục vụ ăn uống trong nhà hàng.

  • Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí phục vụ và quản lý trong nhà hàng và các cơ sở phục vụ ăn uống như: nhân viên phục vụ bàn, bar; tổ trưởng khu vực phục vụ trong nhà hàng, trợ lý giám đốc, giám đốc nhà hàng,…

Chọn Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung là sự lựa chọn đúng đắn của bạn!