Thông báo chiêu sinh lớp sơ cấp khoan thăm dò địa chất khóa 2 năm 2019

///Thông báo chiêu sinh lớp sơ cấp khoan thăm dò địa chất khóa 2 năm 2019

Thông báo chiêu sinh lớp sơ cấp khoan thăm dò địa chất khóa 2 năm 2019

2019-06-27T10:44:59+07:00 June 27th, 2019|Sơ Cấp Ngắn hạn|

Nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động Khoan thăm dò, khảo sát địa chất, Địa chất công trình, Địa chất thủy văn, Khoan khai thác nước ngầm. Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo khai giảng: