Nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động Khoan thăm dò, khảo sát địa chất, Địa chất công trình, Địa chất thủy văn, Khoan khai thác nước ngầm. Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo khai giảng: