Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của xã hội, giúp người học có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ năng ngay vào công việc, giúp người học nhanh tìm được việc làm, đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung  thông báo lịch khai giảng (dự kiến) các lớp bồi dưỡng, ngắn hạn trong tháng 2, như sau:

STT Nghề Thời lượng
1  Kỹ thuật Khoan thăm dò địa chất  300 giờ
2 Đo đạc địa chính  300 giờ
3 Đo đạc địa hình  300 giờ

Khai giảng (dự kiến): 22/02/2019
Địa điểm học: Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung – 261 Nguyễn Tất Thành, P8, Tuy Hòa, Phú Yên. Hoặc theo yêu cầu của đơn vị.
Thủ tục: 02 hình 3×4, CMND photo,… và học phí nộp tại địa điểm tổ chức khai giảng.
Liên hệ: Phòng Đào tạo thường xuyên – Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung
SĐT: 02573.501.179 – DĐ: 0935526255 – 0985183996 hoặc: 0914.280.779