Trang bị, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật về bất động sản, những kiến thức về thị trư ng bất động sản và đầu tư kinh doanh bất động sản; giúp học viên nắm rõ các quy trình và kỹ năng hành nghề môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; đặc biệt hữu ích với các học viên thi lấy chứng chỉ hành nghề của Bộ Xây dựng. Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung phối hợp cùng Học viện Đào tạo cán bộ quản lý mở các lớp Quản lý điều hành Sàn giao dịch BĐS, Môi giới, Định giá Bất động sản như sau: