NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Xem thêm video hướng nghiệp)

Mã ngành: 6340404

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân thực hành

Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên. Tổ hợp môn xét tuyển: Khối A (Toán, Lý, Hóa). Khối A1 (Toán, Lý, Anh Văn). Khối D1 (Toán, Ngữ Văn, Anh Văn)

  •  Mô tả ngành Quản trị kinh doanh

Ngành quản trị kinh doanh đào tạo sinh viên tốt nghiệp có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị doanh nghiệp, những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; có khả năng hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm soát được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ; Có khả năng xác định mục tiêu, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án tác nghiệp trong kinh doanh; Có khả năng thu thập, nghiên cứu và phân tích các thông tin về thị trường để phục vụ cho công việc và đưa ra các quyết định trong kinh doanh.

  •  Các nhiệm vụ chủ yếu của ngành:

Người làm ngành Quản trị kinh doanh có các nhiệm vụ chủ yếu: Có kỹ năng tác nghiệp, cụ thể như: đàm phán, thương lượng, thuyết phục được khách mua hàng, thâm nhập thị trường, xử lý phần mềm chuyên dụng SPSS trong phân tích khách hàng; biết tổ chức các hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có khả năng tư duy khoa học, ý thức tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ.

  •  Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn từ Phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, quản lý, điều hành ở các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước. Làm việc với vai trò là nhân viên hoặc chuyên viên trong các phòng ban chức năng của các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội khác như: Phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng tổ chức nhân sự, phòng marketing, phòng vật tư – sản xuất, phòng tổ chức hành chính, tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân, nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên marketing, nhân viên nghiên cứu thị trường, người học có thể quản lý các hoạt động liên quan ở cấp tổ, đội;

Chọn Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung là sự lựa chọn đúng đắn của bạn!