NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP
Mã ngành: 6510305
Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy
Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư thực hành
Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên. Tổ hợp môn xét tuyển: Khối A (Toán, Lý, Hóa), Khối A1 (Toán, Lý, Anh Văn)
  • Mô tả về ngành Tự động hóa công nghiệp
Ngành Tự động hóa công nghiệp đang ngày càng khẳng định vai trò của nó là một phân ngành quan trọng của nhóm ngành Điện – Điện tử không thể thiếu trong thời đại công nghiệp hóa-hiện đại hóa như ngày nay. Ngành Tự động hóa công nghiệp giúp người học có khả năng phân tích được các bản vẽ của các thiết bị, hệ thống điều khiển tự động và các bản vẽ thi công; tổ chức thi công, lắp đặt, bảo dưỡng các thiết bị điện điều khiển, hệ thống tự động, dây chuyền sản xuất đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất chất lượng và bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn; phối hợp được với các chuyên gia thực hiện các giải pháp công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

  • Nhiệm vụ chủ yếu của ngành
+ Lắp đặt, vận hành các thiết bị điện điều khiển, hệ thống tự động, dây chuyền sản xuất;
+ Thiết kế và xây dựng các hệ thống điều khiển tự động và hệ thống tự động hóa ứng dụng vào trong nhiều lĩnh vực như: dầu khí, chế biến thức ăn nước uống, sản xuất, máy móc, dược, phân phối và quản lý năng lượng;
+ Phát hiện và xử lý được tình huống thực tiễn trong quá trình khai thác, vận hành các thiết bị điều khiển và tự động hóa.
  • Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
– Làm việc được tại các công ty chuyên tư vấn, thi công, giám sát lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng hệ thống tự động hóa;
– Quản lý các hệ thống dầu khí, chế biến thức ăn nước uống, sản xuất, máy móc, dược, phân phối và quản lý năng lượng.
– Làm nhân viên tư vấn, chuyển giao công nghệ tại các công ty kinh doanh thiết bị điện và tự động hóa.
– Có khả năng tự lập và quản lí các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực tự động hóa.

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung là sự lựa chọn đúng đắn của bạn!