TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG
KHOA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

  • Giới thiệu

Khoa Tài nguyên Môi trường là một trong những Khoa chủ chốt của trường Cao đẳng Công thương Miền Trung, tổ chức đào tạo các ngành Công nghệ kỹ thuật Trắc địa, ngành Quản lý đất đai, ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất và Khoan thăm dò địa chất ở các bậc học Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề.

Ngoài ra, Khoa còn tổ chức đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng cho các ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa, ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất, ngành Quản lý đất đai; mở nhiều chứng chỉ thực hành nghề nghiệp ngắn hạn và liên kết với các trường Đại học đào tạo bậc Đại học cho các ngành thuộc khoa quản lý.

  • Đội ngũ giảng dạy

Với đội ngũ giảng viên cơ hữu giàu kinh nghiệm và có trình độ. Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đầy đủ, phương pháp dạy học tiên tiến, các thế hệ Học sinh – Sinh viên của Khoa đã được đào tạo một cách bài bản, sau khi ra trường đều có tay nghề vững vàng, được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao.

  • Cơ sở vật chất

Hiện khoa đã có 01 phòng máy trắc địa với các loại máy móc hiện đại như GPS, Toàn đạc điện tử, máy thủy bình độ chính xác cao,… 01 phòng mẫu địa chất với chủng loại mẫu phong phú và đã trang bị mới hoàn toàn 01 phòng thí nghiệm địa chất công trình, 01 phòng gia công mẫu thạch học, 01 phòng phân tích mẫu thạch học và 01 xưởng thực hành khoan với các trang thiết bị hiện đại.

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

Gồm 3 chuyên ngành: Địa chất thăm dò và Khai thác khoáng sản, Địa chất công trình-Địa chất thủy văn, Địa chất môi trường

Mã ngành: 6510901
Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy
Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên. Tổ hợp môn xét tuyển: Khối A (Toán, Lý, Hóa), Khối A1 (Toán, Lý, Anh Văn)

  • Tổng quan về ngành

Ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất luôn chiếm một vị trí quan trọng trong các hoạt động sản xuất như khai thác khoáng sản, dầu khí… Tuy nhiên, hiện nay nhiều thí sinh vẫn khá “thờ ơ” với ngành học tiềm năng này do thiếu thông tin hoặc hiểu chưa đúng. Nói một cách tổng quát thì địa chất là một môn khoa học cơ bản nghiên cứu bề mặt của trái đất (hay khoa học Trái đất) nhằm phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng, khai thác hợp lý các tài nguyên thiên nhiên và phòng chống giảm thiểu các tai biến do thiên nhiên gây ra.

Để đáp ứng được mục tiêu đào đào ngành Công nghệ kỹ thuật Địa chất, sinh viên phải lĩnh hội được khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành chung, từ đó sinh viên có thể lựa chọn học 1 trong 3 hướng chuyên ngành sau:

Chuyên ngành: Địa chất thăm dò và khai thác khoáng sản:

Đào tạo chuyên môn về thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản: Các loại hình mỏ khoáng sản bao gồm sự phân bố, phương thức tìm kiếm, thăm dò, khai thác mỏ, môi trường trong khai thác mỏ, quản lý dự án và tính kinh tế,… Chương trình sẽ đào tạo những kỹ thuật địa chất khoáng sản có kỹ năng trong việc lập các đề án và báo cáo trong tìm kiếm thăm dò, thiết kế và khai thác mỏ, có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành, thiết kế khai thác mỏ, chế biến khoáng sản, viễn thám, GIS.

Chuyên ngành: Địa chất công trình – Địa chất thủy văn:

Đào tạo những kiến thức chuyên môn về cơ lý đất, đá; nước ngầm, nước dưới đất và nước trên mặt. Chương trình cung cấp kiến thức về quy luật vận động của nước ngầm, nước dưới đất ảnh hưởng đến chất lượng nền móng công trình. Sinh viên được đào tạo các phần mềm chuyên môn để hỗ trợ cho việc nghiên cứu và đánh giá tác động công trình lên sự ổn định của nền móng. Sinh viên sau tốt nghiệp có khả năng tư vấn, thiết kế, xử lý nền và móng các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ điện, thuỷ lợi; thí nghiệm viên; đánh giá tiềm năng trữ lượng, thiết kế hệ thống khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

Chuyên ngành: Địa chất môi trường:

Sinh viên lĩnh hội và khai thác những tri thức của khoa học Trái Đất, tìm hiểu các quy luật vận động của Trái Đất, định hướng cho công tác khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường an toàn – bền vững. Chương trình cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc như: Kỹ thuật môi trường địa chất, quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường trong các lĩnh vực liên quan như bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp dầu khí, môi trường trong khai thác mỏ, bảo vệ môi trường lưu vực sông, hồ và đới bờ biển; ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong lĩnh vực quản lý bền vững tài nguyên và môi trường.

  • Mục tiêu đào tạo:

Hoàn thành chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật địa chất được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản và các kiến thức khoa học kỹ thuật đã học để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo các vấn đề kỹ thuật liên quan.

* Kiến thức

Kiến thức chung: Hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

Kiến thức cơ sở: Có hiểu biết và nắm vững kiến thức cơ sở ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất như: Địa chất đại cương, tinh thể khoáng vật, thạch học, địa chất cấu tạo, thạch học, địa chất khoáng sản, địa chất thủy văn, địa chất công trình,… để nghiên cứu chuyên sâu hơn các kiến thức chuyên ngành về các lĩnh vực thuộc ngành công nghệ kỹ thuật địa chất;

Kiến thức chuyên ngành: Hiểu và vận dụng được kiến thức chuyên sâu vào thực tế về: Địa chất thăm dò và khai thác khoáng sản, Địa chất công trình – Địa chất thủy văn; Địa chất môi trường. Ngoài ra, cần nắm vững được các kiến thức lĩnh vực liên quan: Công nghệ khai thác khoáng sản; Tai biến môi trường và Khoan thăm dò địa chất;

Sử dụng thành thạo tin học ứng dụng ngành làm công cụ phát triển chuyên môn ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất.

* Kỹ năng

Nhận biết và mô tả các loại đất, đá, khoáng sản và địa hình thông dụng, phổ biến ở ngoài thực địa; Thu thập tài liệu địa chất tại các vết lộ và các công trình địa chất; Thực hiện lấy các loại mẫu, các thí nghiệm ở ngoài hiện trường; gia công, phân tích, thí nghiệm mẫu ở trong phòng về Địa chất khoáng sản, địa chất thủy văn, địa chất công trình…

Sử dụng thành thạo các loại phương tiện chuyên môn: Búa, địa bàn, thước dây, thiết bị định vị GPS, máy tính, phần mềm Map, AutoCAD, các loại bản đồ địa hình, bản đồ chuyên môn, thiết đồ các công trình địa chất;

Chỉnh lý và thành lập các tài liệu địa chất ở vết lộ, tuyến khảo sát địa chất và các công trình địa chất; Biên vẽ bản đồ chuyên môn địa chất;

Tính trữ lượng tài nguyên các mỏ khoáng sản; Tính các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá và các thông số địa chất thủy văn;

Thiết kế, tổ chức thi công và giám sát thi công các công trình Địa chất; Viết báo cáo Địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất thăm dò khoáng sản;

Có kỹ năng làm việc theo tổ hoặc nhóm.

* Thái độ

Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân cao; Có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc, có tác phong, thái độ phục vụ tốt, tinh thần cầu tiến, đoàn kết và giúp đỡ đồng nghiệp;

Ham học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu chuyên ngành, các lớp chuyên đề, luôn học tập, bổ sung kiến thức chuyên môn để làm tốt nhiệm vụ; có khả năng tìm tòi, sáng tạo trong công tác sản xuất và nghiên cứu về ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất.

  • Nội dung chương trình

Kiến thức cơ sở:

Bao gồm các kiến thức cơ sở ngành sau: Địa chất Đại cương, Thực hành địa chất đại cương, Trắc địa đại cương, Tinh thể khoáng vật, Thực hành tinh thể khoáng vật, Thạch học, Thực hành thạch học, Địa chất cấu tạo, Cổ sinh địa sử.

Kiến thức chuyên ngành chính:

Kiến thức chuyên ngành chung: Địa chất khoáng sản, Thực hành địa chất khoáng sản, Địa chất Việt Nam, Tin học địa chất, Tìm kiếm và thăm dò khoáng sản rắn, Địa chất thuỷ văn đại cương, Địa chất công trình đại cương, Thực hành địa chất công trình và địa chất thủy văn, Địa chất môi trường, An toàn lao động, Thực tập địa chất cơ sở.

Kiến thức chuyên ngành tự chọn:

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 1: “Địa chất thăm dò và khai thác khoáng sản”: Công nghệ khai thác mỏ lộ thiên, Thực hành công nghệ khai thác lộ thiên, Gia công và phân tích mẫu thạch học, Khoan-Khai đào.

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 2: “Địa chất công trình – Địa chất thủy văn”: Vật liệu xây dựng, Thực hành vật liệu xây dựng, Khảo sát địa chất công trình, Khảo sát địa chất thủy văn.

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 3: “Địa chất môi trường”: Phương pháp đánh giá ĐTM, Khảo sát địa chất môi trường, Công nghệ môi trường, Pháp luật tài nguyên môi trường.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC 350 +

Tin học: Chứng chỉ Tin học quốc gia trình độ A

Kiến thức và kỹ năng khác: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng làm hồ sơ và phỏng vấn xin việc làm, lập kế hoạch và thuyết trình các vấn đề liên quan ngành học.

  • Cơ hội nghề nghiệp cho ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất, sinh viên có thể làm việc với các vị trí sau:

Chuyên ngành: Địa chất thăm dò và khai thác khoáng sản: Tư vấn về địa chất và hoạt động khai thác thăm dò khoáng sản, quản lý tài nguyên và môi trường, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tài nguyên Trái Đất; lập đề án, báo cáo thăm dò và đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản; điều hành mỏ trong các mỏ khai thác,…

Chuyên ngành: Địa chất công trình – Địa chất thủy văn: Làm Thí nghiệm viên tại các công ty tư vấn xây dựng, giao thông, thủy lợi, thủy điện; xử lý nền móng, khoan khảo sát địa chất; Thiết kế vật liệu địa kỹ thuật; Khai thác nước, Gia cố nền đất, xử lý địa chất động lực công trình; các liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước dưới đất; quy hoạch…

Chuyên ngành: Địa chất môi trường: Sau tốt nghiệp có thể làm việc về quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường, cải tạo môi trường địa chất; Ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và GIS trong khai thác và bảo vệ tài nguyên dầu khí, khoáng sản rắn, và tài nguyên nước trong cơ quan quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, tài nguyên môi trường, công ty khoáng sản, công ty dầu khí, các viện nghiên cứu, các trung tâm chuyển giao công nghệ, …

  • Với các vị trí làm việc nêu trên, sinh viên có thể xin việc làm tại các công ty, đơn vị sau đây:

Các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất;

Viện Khoa học thủy lợi miền Nam;

Viện Tài nguyên và Môi trường;

Viện Dầu khí;

Phân viện, công ty khảo sát và tư vấn thiết kế: thủy lợi, giao thông, thủy điện;

Công ty thăm dò và khai thác dầu khí;

Công ty thăm dò, khai thác và xử lý nước dưới đất;

Công ty TEDI SOUTH;

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Tập đoàn than – khoáng sản Việt Nam;

Các công ty về địa chất, khoáng sản – môi trường;

Các liên đoàn và đoàn địa chất ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam;

Sở Khoa học công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành trong cả nước.

Chọn Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung là sự lựa chọn đúng đắn của bạn!

Xét tuyển cao đẳng 2018