TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA – SINH

  • Giới thiệu

Năm 2007, khoa Công nghệ Hóa-Sinh được quyết định thành lập trên cơ sở tiền thân là tổ bộ môn Hóa phân tích trực thuộc khoa Công nghệ môi trường, trường Cao đẳng Công thương Miền Trung. Với chiều dài hơn 20 năm xây dựng và phát triển cùng với nhịp độ phát triển chung của Nhà trường, đến nay khoa Công nghệ Hóa-Sinh đã và đang đào tạo các ngành học, bậc học với các chương trình gắn liền với thực tế. Các chương trình đào tạo của khoa đều đã công khai chuẩn đầu ra. Hiện nay, khoa đào tạo các ngành nghề như sau: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Sinh học ứng dụng; Công nghệ thực phẩm; Phân tích các sản phẩm lọc dầu.

Khoa còn mở thêm nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiêp, đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng chính quy. Khoa được trang bị cơ sở vật chất hiện đại như: Khu sinh học ứng dụng công nghệ cao; phòng thí nghiệm phân tích sản phẩm lọc dầu, nuôi cấy mô, kiểm nghiệm vi sinh, máy AAS, máy GC, máy UV-VIS, ….. Với những thiết bị hiện đại, khoa đã tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên phát triển trình độ tay nghề phù hợp với thực tế hiện nay.

  • Đội ngũ giảng dạy

Đội ngũ giảng viên của khoa ngày càng được nâng cao về trình độ và chất lượng. Hiện nay, số lượng giảng viên và nhân viên của khoa là 25 người, trong đó trình độ tiến sĩ 12%, nghiên cứu sinh 8%, thạc sĩ 72%, đại học 8%.

  • Cơ sở vật chất

Khoa Công nghệ Hóa – Sinh có 10 Phòng thí nghiệm trong đó : chuyên ngành Hóa phân tích 2 phòng, 1 phòng thí nghiệm cơ bản, 1 phòng đo lường (Cân), 2 Phòng thí nghiệm chuyên ngành Hóa dầu, 1 Phòng thí nghiệm chuyên ngành Công nghệ vật liệu, và 03 phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học, 1 vườn thực nghiệm hơn 300m2.

NGÀNH PHÂN TÍCH CÁC SẢN PHẨM LỌC DẦU

Mã ngành: 6510707

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên

Tổ hợp môn xét tuyển: Khối A (Toán, Lý, Hóa), Khối B (Toán, Hóa, Sinh)

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Phân tích các sản phẩm lọc dầu

– Kiến thức: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:

+ Trình bày đúng các kiến thức cơ bản và cơ sở của môn học đã được trang bị phù hợp với trình độ;

+ Vận dụng được các kiến thức về phân tích, kỹ thuật tiến hành để phân tích các chỉ tiêu cơ bản của dầu mỏ, khí và các sản phẩm lọc dầu;

+Trình bày được các quy trình phân tích dầu mỏ, khí và các sản phẩm lọc dầu trong các phòng thí nghiệm của các trung tâm nghiên cứu, các nhà máy chế biến khí, các nhà máy lọc dầu, các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng;

+ Thiết lập được công thức tính toán các kết quả phân tích;

+ Xử lý được các số liệu sau khi phân tích;

– Kỹ năng: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng thực hiện các nhóm công việc:

+ Thực hiện thành thạo các quy trình phân tích các chỉ tiêu đã được học;

+ Xây dựng được phương án dự trù dụng cụ và hóa chất cho phòng thí nghiệm của nhà máy lọc dầu, các kho chứa xăng dầu;

+ Thực hiện được các kỹ năng phân tích dầu mỏ, khí và các sản phẩm lọc dầu trong các phòng thí nghiệm của các trung tâm nghiên cứu, các nhà máy chế biến khí, các nhà máy lọc dầu, các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng;

+ Tổ chức, điều hành được phòng thí nghiệm đã được phân công;

+ Vận hành thành thạo các trang thiết bị, máy móc trong phòng thí nghiệm phân tích các sản phẩm lọc dầu;

+ Thiết lập được quy trình phân tích cho các chỉ tiêu mới;

+ Xử lý được các sự cố về an toàn trong phòng thí nghiệm;

+ Hướng dẫn được những người có trình độ thấp hơn.

2. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp ngành Phân tích các sản phẩm lọc dầu :

Làm việc tại phòng thí nghiệm của các nhà máy chế biến dầu, chế biến khí, nhà máy lọc – hóa dầu, dàn khoan, các xí nghiệp hóa chất, các trường dạy nghề …
Đảm nhận được công việc vận hành máy móc thiết bị cơ bản trong các phân xưởng sản xuất hóa chất, các nhà máy trong công nghiệp hóa chất, thực phẩm và công nghiệp lọc hóa dầu.
Có khả năng làm việc tại các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng.

Chọn Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung là sự lựa chọn đúng đắn của bạn!

Xét tuyển cao đẳng 2018