1. Chiêu sinh lớp Văn bằng 2 Trung cấp, Cao đẳng ngành Kế toán, Quản trị doanh nghiệp, Kinh doanh thương mại2
  2. Chiêu sinh lớp Văn bằng 2 Trung cấp, Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin và Văn bằng 2 Cao đẳng ngành Thiết kế đồ họa
  3. Chiêu sinh lớp Văn bằng 2 Trung cấp, Cao đẳng các ngành thuộc khối Dịch vụ, Du lịch