Trên tinh thần xây dựng 01 trường Cao đẳng Chất lượng – Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Trách nhiệm – Hội nhập, Nhà trường tạo điều kiện cho CBGV học tập nâng cao trình độ.

Vì vậy,  đội ngũ CBGV 100% có trình độ sau đại học và đại học, trong đó có 24 tiến sĩ và nghiên cứu sinh, tất cả đều đạt trình độ kỹ năng nghề quốc gia, có chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm thực tế.
         Ngoài ra, CBGV không chỉ tham gia giảng dạy mà còn tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có nhiều đề tài cấp Bộ Công Thương và cấp tỉnh.

         Gần 45 năm hình thành và phát triển, tập thể CBGV Nhà trường đạt nhiều thành tích cao trong các Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, Hội thi Thiết bị đào tạo toàn quốc, Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh và cấp Bộ Công Thương.

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG – KHỞI ĐẦU GIẤC MƠ NGHỀ NGHIỆP

Đăng ký trực tuyến