Thông tin ngành Kinh doanh thương mại – Bậc Trung cấp

//Thông tin ngành Kinh doanh thương mại – Bậc Trung cấp

Thông tin ngành Kinh doanh thương mại – Bậc Trung cấp

2019-02-15T16:09:45+00:00 March 2nd, 2018|Trung cấp|

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Mã ngành: 5340101
Bậc đào tạo: Trung cấp
Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên

  • Tổng quan về ngành

Một xã hội hiện đại không thể không nhắc đến vai trò của kinh tế và hoạt động kinh doanh không đơn giản là đi bán một sản phẩm thu tiền về, mà là một quá trình phức hợp chịu sự chi phối bởi nhiều quy luật kinh tế khác nhau, của việc quản lý, kế hoạch, chiến lược và nhiều yếu tố khác. Một tổ chức hoặc công ty phát triển tốt, đòi hỏi hoạt động kinh doanh phải thật sự tốt và hiệu quả; muốn vậy đòi hỏi phải kiếm soát toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh, tối ưu hoá được hệ thống, tiết kiệm chi phí, tăng nguồn thu… Ngành quản lý doanh nghiệp ra đời để đáp ứng được các yêu cầu trên. Với một hệ thống cơ sở lý luận khoa học chuyên sâu, cùng với mức độ rộng lớn của hoạt động kinh tế, quản lý doanh nghiệp là một trong những chuyên ngành phổ biến và truyền thống của thế giới.
Quản lý doanh nghiệp là gì? được hiểu là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa “hiệu suất”, “quản lý hoạt động kinh doanh” bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý.

  • Mục tiêu đào tạo

Ngành này đào tạo sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức các hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có khả năng tư duy khoa học, ý thức tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ.
Nội dung chương trình

Kiến thức cơ sở: Luật kinh tế, Marketing căn bản, Kinh tế vi mô, Lý thuyết tài chính, tiền tệ, tín dụng, Quản trị doanh nghiệp, Khởi tạo doanh nghiệp.
Kiến thức chuyên ngành chính: Quản trị học, Quản trị Marketing, Quản trị nhân sự, Quản trị chất lượng, Quản trị hành chính văn phòng, Thống kê kinh doanh, Nguyên lý kế toán.

  • Cơ hội nghề nghiệp

Với kiến thức và kỹ năng về quản trị kinh doanh, người học có đủ năng lực làm chủ, quản lý, điều hành hiệu quả các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp vừa và nhỏ.
Các vị trí công việc các bạn có thể đảm nhận:
Có khả năng điều hành hoặc làm việc tại các phòng, ban, tổ, nhóm nghiên cứu thị trường, quản lý khách hàng, xây dựng kế hoạch tiếp thị các ngành hàng hóa, dịch vụ, . . . tại nhiều loại hình công ty, doanh nghiệp khác nhau.
Có khả năng làm việc tại doanh nghiệp, công ty quảng cáo, thiết kế, in ấn nhãn hiệu hàng hóa, tổ chức sự kiện công chúng, . . .
Bán hàng – kinh doanh;
Marketing;
Tư vấn – Dịch vụ khách hàng;

Chọn Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung là sự lựa chọn đúng đắn của bạn!