Thông tin Ngành Kiểm nghiệm môi trường, thực phẩm, dược phẩm (Hóa phân tích) – Bậc Trung cấp

//Thông tin Ngành Kiểm nghiệm môi trường, thực phẩm, dược phẩm (Hóa phân tích) – Bậc Trung cấp

Thông tin Ngành Kiểm nghiệm môi trường, thực phẩm, dược phẩm (Hóa phân tích) – Bậc Trung cấp

2019-02-15T10:24:22+00:00 March 2nd, 2018|Trung cấp|

NGÀNH KIỂM NGHIỆM MÔI TRƯỜNG, THỰC PHẨM, DƯỢC PHẨM

(HÓA PHÂN TÍCH)

MIỄN GIẢM HỌC PHÍ 70%

Mã ngành: 5510404
Hệ đào tạo: Trung cấp
Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên

  • Tổng quan về ngành

Ngành “Hóa phân tích” trình độ trung cấp là ngành thực hiện các công việc: Tiếp nhận mẫu; Lấy mẫu; Bảo quản mẫu; Pha chế hóa chất; Phân tích mẫu; Quản lý phòng thí nghiệm; Quản lý kho hóa chất; Tư vấn khách hàng về hóa chất.

  • Nhiệm vụ chủ yếu của ngành

Ngành “Hóa phân tích” trình độ trung cấp có nhiệm vụ chủ yếu là: Kiểm nghiệm chất lượng môi trường nước, đất, không khí; Kiểm nghiệm chất lượng nguyên liệu và sản phẩm trong các lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, hóa chất bảo vệ thực vật, hóa nhựa, dệt nhuộm, mạ điện, pin, ắc quy, nhà máy đường, nhà máy xi măng, nhà máy tinh bột sắn và các cơ sở sản xuất/kinh doanh khác.

  • Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Người làm ngành “Hóa phân tích” trình độ trung cấp có thể đảm nhiệm được các  vị trí việc làm như: Kiểm nghiệm viên trong các phòng thí nghiệm; Nhân viên đảm bảo và kiểm soát chất lượng (QA/QC) trong các nhà máy; Nhân viên vận hành các thiết bị sản suất liên quan đến hóa học; Nhân viên quản lý phòng thí nghiệm và kho hóa chất;

Chọn Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung là sự lựa chọn đúng đắn của bạn!