Hiện nay, trong thời đại công nghệ 4.0. báo chí truyền thông đa phương tiện đang là một xu thế mới của báo chí hiện đại. Đa phương tiện là tuyền thông tin, làm báo bằng nhiều hình thức, như: Viết, nghe, truyền tin trực tiếp….

Nhằm hỗ trợ các cơ quan doanh nghiệp và cá nhân nâng cao những kiến thức và kỹ năng thực tế về viết tin bài, chụp ảnh và biên tập cho trang thông tin điện tử. Đồng thời giúp cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực liên quan đến tuyền thông, báo chí có đầy đủ những kỹ năng cần thiết về báo chí đa phương tiện, phục vụ tốt hơn cho công việc.

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung phối hợp với Viện Quản trị và phát triển nguôn nhân lực tổ chức các khóa tập huấn về nghiệp vụ truyền thông, báo chí; các khóa đào tạo về chỉnh sửa hình ản, tháng 8 năm 2019.