?⛈MITC RADIO: Còn lại gì sau cơn bão?
?Giọng đọc: Trinh Trinh
✍️Còn lại gì sau cơn bão? Có lẽ là hàng tấn bùn đất, rác thải, nguồn nước ô nhiễm ngập ngụa bộn bề,
✍️Còn lại gì sau cơn bão? Có lẽ là những quyển vở ố màu không thể nào đặt bút lên, những chiếc chuồng nhốt trống trơn, những mảnh vườn không thể gieo trồng được nữa.