?Bạn này ít nói nhỉ?
Chắc khó gần lắm! đã có ai từng nói bạn thế này chưa?
Tôi thì đã nhiều lần, trong các chuyến đi chơi hay một bữa tiệc mà tôi không thân với ai cả.
Khi rời khỏi cuộc gặp, tôi luôn cảm thấy có lỗi, nhiều câu hỏi cứ ngổn ngang trí.Sau một hồi cố tìm ra câu trả lời, tự dưng tôi lại thấy có phần ấm ức….