? MITC RADIO Số 10: Sự lựa chọn của bản thân, cớ sao lại trao cho người khác?
?Giọng đọc: Trinh Trinh
⚡Bạn biết không? con người có một đặc ân đó chính là sự lựa chọn. Tự do chọn cho mình những món ăn ngon, trang phục mình mặc, sống cuộc đời mình muốn. Ai trong đời cũng có quyền lựa chọn cho mình một cuộc đời riêng. Mỗi sự lựa chọn đều mở ra những số phận khác nhau.
MITC radio – nơi chia sẻ cảm xúc của chính bạn ?