? MITC RADIO Số 11: “MÙA HIẾU HẠNH CON TRỞ VỀ”
?Giọng đọc: An Nhiên
⚡Tháng 7 Vu Lan – ngày hiếu hạnh của những người con kính dâng các bậc sinh thành, dưỡng dục…để được cài bông hồng lên ngực áo, dù đó là bông hồng đỏ hay trắng và cả những hoài niệm về mẹ cha…