MITC RADIO số 5: “KHI CUỘC SỐNG KHÔNG HOÀN HẢO” Giọng đọc: An Nhiên
– ⚡Sẽ có những lúc chúng ta cho rằng mình khổ nhất, cuộc đời của mình là đau thương nhất, thực ra chỉ vì chưa biết đến câu chuyện của người khác mà thôi.
Ai cũng đều có nước mắt, chỉ là khóc ra, hay chọn cách mỉm cười.