?Mời các bạn lắng nghe MITC radio số 8: NGHĨ ĐƠN GIẢN CHO MÌNH THẢNH THƠI
?Giọng đọc: Trinh Trinh
?Cuộc sống này có phức tạp như cậu vẫn nghĩ? Học hành, gia đình, tiền bạc,.. giăng mắc như những bẫy nhện giăng tơ chờ chực cậu sa lưới.
Mọi chuyện sẽ dần được gỡ rối nếu chúng ta suy nghĩ thật giản đơn!
MITC radio – nơi chia sẻ cảm xúc của chính bạn!