?MITC RADIO Số 9: Chuyến tàu kỉ niệm
Giọng đọc: An Nhiên 
?️ Ngày họp cựu sinh viên, ai cũng cố gắng sửa sang, chỉnh trang cavat, nhuộm lại mái tóc đã sờn bạc, để cố gắng níu lại nét thanh xuân của mình.
Đã ở chặng sau cuối cuộc đời, tiền bạc hư vinh hầu như bỏ lại, người già gặp lại nhau dường như rộng lòng hơn…❣️