Sơ Cấp Ngắn hạn

//Sơ Cấp Ngắn hạn
14 10, 2019

Thông báo khai giảng các lớp môi giới bất động sản; Quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; Định giá bất động sản

2019-10-14T13:59:48+00:00 October 14th, 2019|Sơ Cấp Ngắn hạn|

THÔNG BÁO TIẾP TỤC CHIÊU SINH CÁC LỚP: Môi giới [...]

5 08, 2019

Thông tin khóa tập huấn nâng cao nghiệp vụ truyền thông, báo chí; khóa học chỉnh sửa hình ảnh

2019-08-05T10:15:21+00:00 August 5th, 2019|Sơ Cấp Ngắn hạn|

Hiện nay, trong thời đại công nghệ 4.0. báo chí [...]

28 05, 2019

Thông báo chiêu sinh chương trình đào tạo huấn luyện viên Yoga, Quản lý – lễ tân trong SPA

2019-05-28T14:59:12+00:00 May 28th, 2019|Sơ Cấp Ngắn hạn|

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI PHỐI [...]

16 04, 2019

Thông báo mở các lớp Quản lý, điều hành Sàn giao dịch BĐS, Môi giới, Định giá Bất động sản

2019-04-17T07:16:41+00:00 April 16th, 2019|Sơ Cấp Ngắn hạn|

Trang bị, cập nhật những quy định mới nhất của [...]

21 01, 2019

Thông báo khai giảng (dự kiến) các lớp Khoan thăm dò địa chất, Đo đạc địa chính, Đo đạc địa chính

2019-01-21T08:46:19+00:00 January 21st, 2019|Sơ Cấp Ngắn hạn|

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của [...]