Sơ Cấp Ngắn hạn

//Sơ Cấp Ngắn hạn
12 03, 2018

Thông báo đào tạo, cấp giấy chứng nhận, thẻ an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

2018-03-12T00:00:00+00:00 March 12th, 2018|Sơ Cấp Ngắn hạn, Tuyển sinh|

Căn cứ NĐ44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của [...]