Sơ Cấp Ngắn hạn

//Sơ Cấp Ngắn hạn
28 05, 2019

Thông báo chiêu sinh chương trình đào tạo huấn luyện viên Yoga, Quản lý – lễ tân trong SPA

2019-05-28T14:59:12+00:00 May 28th, 2019|Sơ Cấp Ngắn hạn|

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI PHỐI [...]

16 04, 2019

Thông báo mở các lớp Quản lý, điều hành Sàn giao dịch BĐS, Môi giới, Định giá Bất động sản

2019-04-17T07:16:41+00:00 April 16th, 2019|Sơ Cấp Ngắn hạn|

Trang bị, cập nhật những quy định mới nhất của [...]

21 01, 2019

Thông báo khai giảng (dự kiến) các lớp Khoan thăm dò địa chất, Đo đạc địa chính, Đo đạc địa chính

2019-01-21T08:46:19+00:00 January 21st, 2019|Sơ Cấp Ngắn hạn|

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của [...]

12 03, 2018

Thông báo đào tạo, cấp giấy chứng nhận, thẻ an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

2018-03-12T00:00:00+00:00 March 12th, 2018|Sơ Cấp Ngắn hạn, Tuyển sinh|

Căn cứ NĐ44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của [...]