Cao đẳng

/Cao đẳng
5 11, 2018

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng liên thông và CĐ văn bằng 2 ngành Kỹ Thuật Thiết Bị Điện Tử Y Tế

2018-11-05T09:31:07+00:00 November 5th, 2018|Cao đẳng|

Để đáp ứng nhu cầu học tập liên tục, nâng [...]

4 05, 2018

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Bậc cao đẳng – Khoa Quản trị – DLịch – TTrang

2018-05-04T00:00:00+00:00 May 4th, 2018|Cao đẳng, Quản trị KD - DL & Th.trang|

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG KHOA QUẢN TRỊ [...]

2 03, 2018

Ngành Tài chính-ngân hàng – Bậc cao đẳng – Khoa Kế toán – tài chính

2018-07-06T23:51:00+00:00 March 2nd, 2018|Cao đẳng, Tài chính - Kế toán|

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG KHOA KẾ TOÁN [...]