19 07, 2020

Học gì không lo thất nghiệp trong giai đoạn Cách mạng Công nghiệp 4.0

2020-07-19T22:16:58+07:00July 19th, 2020|Bạn nên chọn nghề gì?, Cơ khí, Điện & Tự động hóa, Điện tử - Tin học, Quản trị KD - DL & Th.trang, Tin hướng nghiệp|

Học gì và làm gì đây khi tình trạng thất [...]

1 06, 2020

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Kỹ thuật lập trình phần mềm) – Bậc cao đẳng

2021-01-04T16:18:20+07:00June 1st, 2020|Cao đẳng, Tài chính - Kế toán|

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PHẦN [...]

1 06, 2020

Chương trình đào tạo ngành Hướng dẫn du lịch (Hướng dẫn viên, Nghiệp vụ du lịch) – Bậc Cao đẳng

2020-12-29T09:56:33+07:00June 1st, 2020|Cao đẳng, Quản trị KD - DL & Th.trang|

NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH NGÀNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC [...]

1 06, 2020

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Kỹ thuật lập trình phần mềm) – Bậc Trung Cấp

2021-01-04T16:34:18+07:00June 1st, 2020|Tài chính - Kế toán, Trung cấp|

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (KỸ  THUẬT LẬP TRÌNH PHẦN [...]

28 05, 2020

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hàn công nghệ cao – Bậc Trung cấp – Khoa Cơ khí

2021-01-04T16:46:01+07:00May 28th, 2020|Cơ khí, Trung cấp|

NGÀNH KỸ THUẬT HÀN CÔNG NGHỆ CAO NGÀNH ĐÀO TẠO [...]

28 05, 2020

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hàn công nghệ cao (Giảm 70% học phí) – Bậc cao đẳng

2021-01-04T16:08:36+07:00May 28th, 2020|Cao đẳng, Cơ khí|

NGÀNH KỸ THUẬT HÀN CÔNG NGHỆ CAO (Giảm 70% học [...]

Go to Top