19 07, 2020

Học gì không lo thất nghiệp trong giai đoạn Cách mạng Công nghiệp 4.0

2020-07-19T22:16:58+07:00July 19th, 2020|Bạn nên chọn nghề gì?, Cơ khí, Điện & Tự động hóa, Điện tử - Tin học, Quản trị KD - DL & Th.trang, Tin hướng nghiệp|

Học gì và làm gì đây khi tình trạng thất [...]

1 06, 2020

Ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm, Lập trình thiết kế hình ảnh và 3D) – Bậc cao đẳng

2020-06-12T10:29:56+07:00June 1st, 2020|Cao đẳng, Tài chính - Kế toán|

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM, LẬP [...]

1 06, 2020

Ngành Hướng dẫn du lịch (Hướng dẫn viên, Nghiệp vụ du lịch) – Bậc Cao đẳng

2020-06-12T13:38:14+07:00June 1st, 2020|Cao đẳng, Quản trị KD - DL & Th.trang|

NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH NGÀNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC [...]

28 05, 2020

Ngành Gia công kim loại tấm, Gia công kết cấu thép – Bậc Trung cấp – Khoa Cơ khí

2020-06-12T14:15:26+07:00May 28th, 2020|Cơ khí, Trung cấp|

NGÀNH GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP, KIM LOẠI TẤM NGÀNH [...]