1 06, 2020

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Kỹ thuật lập trình phần mềm) – Bậc cao đẳng

2022-03-23T13:58:05+07:00Tháng Sáu 1st, 2020|Cao đẳng|

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PHẦN [...]

1 06, 2020

Chương trình đào tạo ngành Hướng dẫn du lịch (Hướng dẫn viên, Nghiệp vụ du lịch) – Bậc Cao đẳng

2022-03-23T13:54:36+07:00Tháng Sáu 1st, 2020|Cao đẳng|

NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH NGÀNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC [...]

28 05, 2020

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hàn công nghệ cao – Bậc Trung cấp – Khoa Cơ khí

2022-03-23T13:28:10+07:00Tháng Năm 28th, 2020|Trung cấp|

NGÀNH KỸ THUẬT HÀN CÔNG NGHỆ CAO NGÀNH ĐÀO TẠO [...]

28 05, 2020

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hàn công nghệ cao (Giảm 70% học phí) – Bậc cao đẳng

2022-03-23T08:12:04+07:00Tháng Năm 28th, 2020|Cao đẳng|

NGÀNH KỸ THUẬT HÀN CÔNG NGHỆ CAO (Giảm 70% học [...]

28 05, 2020

Chương trình đào tạo ngành Gia công cơ khí chính xác (Giảm 70% học phí) – Bậc cao đẳng

2022-03-23T08:12:55+07:00Tháng Năm 28th, 2020|Cao đẳng|

GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THEO [...]

Go to Top