Cao đẳng

/Cao đẳng
2 03, 2018

Thông tin Ngành Kiểm nghiệm môi trường, thực phẩm, dược phẩm (Công nghệ kỹ thuật hoá học) – Bậc cao đẳng

2019-02-15T10:24:49+00:00 March 2nd, 2018|Cao đẳng, Hóa - Sinh|

NGÀNH KIỂM NGHIỆM MÔI TRƯỜNG, THỰC PHẨM, DƯỢC PHẨM (CÔNG [...]

2 03, 2018

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử – Bậc cao đẳng – Khoa Điện – Tự động hóa

2019-04-10T07:39:58+00:00 March 2nd, 2018|Cao đẳng, Điện & Tự động hóa|

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG KHOA ĐIỆN VÀ [...]

1 03, 2018

Ngành Thiết kế đồ họa – Bậc cao đẳng – Khoa Quản trị – DLịch – TTrang

2019-02-15T13:39:45+00:00 March 1st, 2018|Cao đẳng, Quản trị KD - DL & Th.trang|

NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Mã ngành: 6210402 Bậc đào tạo: [...]

1 03, 2018

Ngành Điện tử công nghiệp – Bậc cao đẳng – Khoa Điện tử và tin học

2019-02-15T09:11:18+00:00 March 1st, 2018|Cao đẳng, Điện tử - Tin học|

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP NGÀNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC GIA [...]