17 02, 2020

Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo – Bậc cao đẳng – Khoa Điện và Tự động hóa

2020-06-17T09:13:05+07:00February 17th, 2020|Cao đẳng, Điện & Tự động hóa|

NGÀNH LẮP ĐẶT BẢO TRÌ HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG TÁI [...]

11 02, 2020

Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn – Bậc cao đẳng – Khoa Hóa – Tài nguyên và Môi trường

2020-06-17T09:25:46+07:00February 11th, 2020|Cao đẳng, Hóa - Sinh|

NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Mã ngành: 6810207 [...]

15 02, 2019

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Bậc cao đẳng – Khoa QT-DL-TT

2020-02-17T08:58:15+07:00February 15th, 2019|Quản trị KD - DL & Th.trang|

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG [...]

5 11, 2018

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng liên thông và CĐ văn bằng 2 ngành Kỹ Thuật Thiết Bị Điện Tử Y Tế

2018-11-05T09:31:07+07:00November 5th, 2018|Cao đẳng|

Để đáp ứng nhu cầu học tập liên tục, nâng [...]