12 07, 2020

Tập trung các giải pháp đẩy mạnh quy mô và phương thức đào tạo, gắn với đào tạo lại

2020-07-19T20:48:30+07:00Tháng Bảy 12th, 2020|Sơ Cấp Ngắn hạn|

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quân tại [...]

27 11, 2019

Khai giảng lớp “quản trị doanh nghiệp – chuyên đề CEO” cho các cán bộ quản lý Công ty Cổ phần FOCOCEV Việt Nam

2019-11-27T07:23:07+07:00Tháng Mười Một 27th, 2019|Sơ Cấp Ngắn hạn|

Sáng ngày 24/11/2019, tại Công ty Cổ phần tinh bột [...]

23 10, 2019

Thông báo chiêu sinh khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

2019-10-23T08:36:45+07:00Tháng Mười 23rd, 2019|Sơ Cấp Ngắn hạn|

Người lao động khi làm việc sẽ chịu tác động [...]

14 10, 2019

Thông báo khai giảng các lớp môi giới bất động sản; Quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; Định giá bất động sản

2019-10-14T13:59:48+07:00Tháng Mười 14th, 2019|Sơ Cấp Ngắn hạn|

THÔNG BÁO TIẾP TỤC CHIÊU SINH CÁC LỚP: Môi giới [...]

20 09, 2019

Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị kinh doanh

2019-09-20T14:13:58+07:00Tháng Chín 20th, 2019|Sơ Cấp Ngắn hạn|

Căn cứ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp nhỏ [...]

Go to Top