23 07, 2020

TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG Ở TP BUÔN MA THUỘC- ĐẮK LẮK

2020-07-23T15:25:04+07:00Tháng Bảy 23rd, 2020|Bậc Trung cấp, TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2|

Môi trường học tập hấp dẫn, cơ sở vật chất [...]

12 07, 2020

Tập trung các giải pháp đẩy mạnh quy mô và phương thức đào tạo, gắn với đào tạo lại

2020-07-19T20:48:30+07:00Tháng Bảy 12th, 2020|Sơ Cấp Ngắn hạn|

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quân tại [...]

Go to Top