DANH MỤC ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH TRUNG CẤP

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG

(Áp dụng từ ngày 09/01/2019)

 

STT Mã ngành Tên ngành đào tạo Tên văn bằng CT đào tạo Nghề trọng điểm
1  5520227 Điện công nghiệp Trung cấp Xem Quốc tế
2  5520205 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trung cấp Xem KV Asean
3  5510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trung cấp Xem
4  5510202 Công nghệ Kỹ thuật ô tô – Máy kéo Trung cấp Xem
5  5520123 Hàn công nghệ cao (Hàn) Trung cấp Xem KV Asean
6  5520121 Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại) Trung cấp Xem Quốc tế
7  5520225 Điện tử công nghiệp Trung cấp Xem Quốc gia
8  5480202 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Trung cấp Xem Quốc gia
9  5510907 Trắc địa – địa hình – địa chính Trung cấp Xem
10  5510404 Kiểm nghiệm môi trường, thực phẩm, dược phẩm (Hóa phân tích) Trung cấp Xem
11  5810205 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Trung cấp Xem
12 5540204 Công nghệ may và thời trang Trung cấp Xem
13  5810103 Hướng dẫn du lịch Trung cấp Xem Quốc gia
14  5340101 Kinh doanh thương mại Trung cấp Xem
15  5340302 Kế toán doanh nghiệp Trung cấp Xem
16  5810201 Quản trị khách sạn Trung cấp Xem