22 07, 2022

[MITC RADIO] Số 8: NGHĨ ĐƠN GIẢN CHO MÌNH THẢNH THƠI | Cao Đẳng Công Thương miền Trung (MITC.EDU.VN)

2022-09-29T11:16:49+07:00Tháng Bảy 22nd, 2022|MITC RADIO|

?Mời các bạn lắng nghe MITC radio số 8: [...]

15 07, 2022

[MITC RADIO] Số 7: “Hãy để hồi ức trở thành động lực” | Cao Đẳng Công Thương miền Trung

2022-09-29T11:08:40+07:00Tháng Bảy 15th, 2022|MITC RADIO|

⚡MITC RADIO số 7: “Hãy để hồi ức trở [...]

8 07, 2022

[MITC RADIO] Số 6: Trượt cấp 3 không phải là kết thúc, kết thúc là khi bạn ngừng nỗ lực”

2022-09-29T11:13:35+07:00Tháng Bảy 8th, 2022|MITC RADIO|

MITC RADIO số 6: Trượt cấp 3 không phải [...]

23 06, 2022

[MITC RADIO] Số 5: “Khi cuộc sống không hoàn hảo” | Cao Đẳng Công Thương Miền Trung (MITC.EDU.VN)

2022-09-29T11:14:08+07:00Tháng Sáu 23rd, 2022|MITC RADIO|

MITC RADIO số 5: “KHI CUỘC SỐNG KHÔNG HOÀN [...]

16 06, 2022

[MITC RADIO] Số 4: Cả cuộc đời rất dài, bố mẹ đã vất vả rồi!| Cao Đẳng Công Thương miền Trung (MITC.EDU.VN)

2022-09-29T11:02:44+07:00Tháng Sáu 16th, 2022|MITC RADIO|

❤Mời các bạn cùng lắng nghe MITC RADIO kỳ [...]

6 06, 2022

[MITC RADIO] Số 3: “Hôm nay chúng ta tốt nghiệp rồi!”| Cao Đẳng Công Thương miền Trung (MITC.EDU.VN)

2022-09-29T11:02:31+07:00Tháng Sáu 6th, 2022|MITC RADIO|

Số 3: “Hôm nay chúng ta tốt nghiệp rồi!” [...]

Go to Top